Dienstencheques

Wat is dat?

 

De federale regering heeft het dienstencheque-systeem in het leven geroepen om bijkomende jobs te creëren in de sector van de buurtdiensten alsook om zwartwerk te bestrijden en om aan individuele, persoonlijke en familiale behoeften tegemoet te komen.

 

Sinds 2004 kan dus elke particuliere gebruiker die gedomicilieerd is in België, huishoudelijke hulp betalen, volledig conform met de wet en tegen een zeer toegankelijke prijs, dankzij gedeeltelijke financiering door de overheid.

Vanaf  1 Januari 2014 verhoogt de aankoop van een dienstencheque van € 8,50 tot € 9 voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en tot € 10 voor de volgende 100 dienstencheques (per kalenderjaar is het aantal dienstencheques per gebruiker beperkt tot 500 stuks).

Dit aantal zal beperkt worden tot 1000 dienstencheques per gezin (800 dienstencheques aan € 9 en 200 dienstencheques aan € 10). Ieder lid van het gezin kan slechts 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar. 

De diensten die U met dienstencheques kunt betalen mogen enkel uitgevoerd worden door werknemers in dienst van ondernemingen die officieel erkend zijn in het kader van het dienstencheque-systeem. Ons kantoor beantwoordt daaraan.

 

Algemene inlichtingen van de RVA over dienstencheques: http://www.dienstencheques-rva.be

Meer gedetailleerde wetteksten: http://www.rva.be

Over uw fiscaal voordeel: http://www.minfin.fgov.be